5. november 2015

Idrettsglede for unge flyktninger

Norges Idrettsforbund har mottatt 500 000 fra Kavlifondet til sitt nyopprettede flyktningfond. Interessen hos lokale idrettslag har vært enorm, og i dag fikk 57 nye lokallag tilskudd til sitt inkluderingsarbeid.

Idrettspresident Tom Tvedt sier han er svært glad for pengestøtten fra Kavlifondet.

– Det er helt avgjørende for norsk idrett at andre aktører ser verdien av det norsk idrett gjør opp mot flyktningsituasjonen. Dette bidrar til at idretten lokalt klarer å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, sier idrettspresidenten.

Møtes i idretten

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet, forteller at Norges Idrettsforbund er organisert på en måte som gjør at Kavlifondet har stor tro på at midlene vil få mye å si for de mange tusen barn og unge rundt om på mottak over hele landet.

– Gjennom idretten kan barn møtes, selv om de ikke snakker samme språk og har ulik kultur. Ved hjelp av gode og trygge voksne idrettsledere, er dette en svært god måte å arbeide for at unge flyktninger og asylsøkere finner et sted der de føler seg trygge, får utfolde seg fysisk og samtidig lærer Norge å kjenne, sier Iversen.

 26 ulike idretter

Midlene som er tildelt idrettslagene har gått til både utstyr og aktivitet for enkelte flyktninger i mindre lokalsamfunn, samt til større grupperinger på mottak i de store byene.

– Totalt har flere enn 130 idrettslag over hele landet søkt om mer enn 3 millioner kroner. Vi er glad for det enorme engasjementet som Idretts-Norge viser for flyktningene og er også stolte av å fortelle at hele 26 ulike idretter bidrar, sier Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

Enslige mindreårige asylsøkere

Det er særlig mottak med enslige mindreårige asylsøkere som Norges Idrettsforbund ønsker å nå. I snitt sitter barna åtte måneder mens de venter på at en kommune skal ta imot dem. Gjennom idrett opplever en ikke bare fysisk aktivitet og mestring, idretten er også viktig for å skape nettverk og forståelse for det norske samfunnet.

– Vi vet at fysisk aktivitet har mye å si også for psykisk helse, og for unge som lever i en slik ekstrem vente-tilstand som livet på mottak er, vil et tilbud om organisert idrett ha svært stor betydning, sier Iversen.

Målet for samarbeidet mellom Kavlifondet og Norges Idrettsforbund er å skape idrettsglede.

– Takket være fondet får mange flyktninger oppleve idrettsglede med andre. Idrett er en viktig inngangsport til å trives og få tankene over på noe positivt, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Les mer om Norges Idrettsforbund flyktningfond her.