24. november 2015

Kavlifondet fortsetter sin støtte til bønder i Sør-Sudan

Siden 2013 har Kavlifondet støttet lokale småbønder i Sør-Sudan slik at de kan få mer ut av jorda si. Nå er samarbeidet forlenget i ytterligere to år.

Gruppen og kassava

Samarbeidsprosjektet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp har som mål å sikre at lokale småbønder i Sør-Sudan får ressurser og kompetanse til å produsere mat til seg selv og lokalsamfunnet. Gjentatte matkriser viser at det er spesielt viktig for fattige land å produsere mat for egen befolkning. Gjennom å støtte småbønder som jobber sammen i jordbruksgrupper i Yei i Sør-Sudan, i tillegg til å bidra økonomisk til driften av en jordbruksskole i området, bidrar Kavlifondet til økt matsikkerhet i landet.

– Vi i Norsk Folkehjelp er svært takknemlige for at Kavlifondet fortsetter å støtte vårt livsviktige arbeid for matsikkerhet i Sør-Sudan. Hver tredje innbygger i Sør-Sudan vet ikke hvordan de skal få mat på bordet til morgendagen og er truet av matmangel. Opplæring av bønder og støtte til jordbruksskolen gir økt matproduksjon, som igjen gjør at folk kan sende barn på skolen, kjøpe medisiner og få en noe bedre livssituasjon, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Har økt produksjonen

Siden oppstarten av samarbeidet i februar 2013 har man sett betydelig effekt av prosjektet. Bøndene som er med i jordbruksgruppene har tatt i bruk det de har lært og har økt produksjonen betraktelig. Til sammen har medlemmene i de seks jordbruksgruppene dyrket nærmere 3000 mål jord. Avlingene er i hovedsak mais, sorghum, kassava, bønner og jordnøtter.

I tillegg til mat på bordet til seg og familien, har medlemmene fått en inntektsmulighet ved at de kan selge overskuddet av produksjonen. Nå har de råd til å sende barna på skole, bygge bedre hus og investere i mer utstyr og redskaper som igjen gir bedre drift og økt matproduksjon. Helsetilstanden er også bedre, særlig blant barna, fordi de har tilgang på sunn og næringsrik mat.

Gledelig lyspunkt

Fremgangen til småbøndene i Yei er et gledelig lyspunkt i en ellers dyster situasjon for det unge landet Sør-Sudan. Landet er svært preget av krigshandlingene mellom de to folkegruppene dinkaer og nuere, som eksploderte i desember 2013. Tusener er drept i kampene og to millioner er drevet på flukt internt i landet. Sulten og volden herjer.

– Med en fortsatt svært vanskelig situasjon i Sør-Sudan, der tilgangen til mat er er en utfordring, er dette prosjektet veldig viktig. Kavlifondet er takknemlig for å kunne støtte Norsk Folkehjelp, og forhåpentligvis kunne følge Sør-Sudan inn i bedre tider. Kavlifondet har en langsiktig tilnærming til utvikling, og satser særlig på prosjekter som bygger opp under menneskers egne muligheter til å skape en bedre framtid. I så måte er Norsk Folkehjelps jordbruksprosjekt i Sør-Sudan helt i tråd med Kavlifondets strategi, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Kavlifondet har tidligere skrevet om samarbeidet med Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan. Prosjektet er også for tiden presentert på 1,75-liters melkekartongene til Q-Meieriene.