18. desember 2015

Livredning for mor og barn i Dar es Salaam

Den svenske organisasjonen Life Support Foundation bidrar til å redde fødende kvinner og spedbarn i Dar es Salaam gjennom opplæring i grunnleggende livredning.

Foto: Noomi Lind, Life Support Foundation

IMG_0538

Life Support Foundation er en medisinsk organisasjon som ble stiftet i Sverige i 2013. Organisasjonen arbeider for å få ned antall dødsfall som kan unngås gjennom tilgang til og kvalitet på livreddende behandling.

Nylig inngikk Life Support Foundation og Kavlifondet et samarbeid om prosjektet ”Life Support for Mothers and Babies in Daar”.

Målet med prosjektet er å se flere nyfødte forlate sykehuset i armene på sine mødre.

8000 mødre

Hver eneste dag dette året har 830 kvinner dødd på grunn av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Hovedårsakene er blødninger, svangerskapsforgiftning og infeksjoner. Nesten alle disse dødsfallene skjer i fattige land, og de kan unngås.

I Tanzania dør 8000 gravide og fødende hvert år. Det er 410 dødsfall per 100 000 fødte barn. I Sverige er det tilsvarende tallet 4.

En mors død har enorm påvirkning på de som blir igjen. I et fattig land får det også svært stor innvirkning på hvilke muligheter barna får til en framtid.

IMG_1162

35 nyfødte

Av 1000 fødsler i Tanzania, dør 35 barn. I Sverige er det tilsvarende tallet 2,4. Hovedårsakene til at spedbarna dør er infeksjoner, fødselstrauma og vanskeligheter med å puste. Alt dette kan unngås om grunnleggende førstehjelp tas i bruk.

Å spre kunnskap om bruken av ABC i livredning (A= Airways: luftveier, B=Breathing: pust, C=Circulation: Hjertekompresjon) kan ha svært stor effekt for overlevelsen til mødre og barn i fattige land.

Og det er dette prosjektet handler om. I tillegg til å gi grunnleggende opplæring i førstehjelp, vil Life Support Foundation gjennom et allerede godt etablert samarbeid med myndighetene i Dar es Salaam, styrke kompetansen innen anestesi. Det er anestesilegen som har spesialkompetanse på livredning, og som blir tilkalt ved hjerte/lungeredning, ved alvorlige blødninger eller annen nødvendig intensivbehandling for å overleve.

Gjenopplivning og anestesi

Life Support Foundation utfører opplæring i Dar es Salaam. Prosjektet legger vekt på grunnleggende livredning, å vurdere alvorlighetsgraden og gjenopplive mødre med kraftige blødninger, hvordan hjelpe nyfødte med å puste, og hvordan utføre sikker anestesi under keisersnitt.

IMG_1096_2

Utveksling av personell mellom Stockholm og Dar es Salaam blir gjort for å øke kunnskapen, evnen og innsikten i prosjektet. Effektive sjekklister og retningslinjer blir utviklet for de tanzanianske sykehusene, og puls- og oksygenmålere blir tatt i bruk i operasjonssaler og på overvåkningsrom.

Prosjektet kvalitetssjekkes gjennom forskning som undersøker hvilke metoder innen anestesi og livredning som fungerer best i fattige land.

Les mer om Life Support Foundation her.