1. desember 2015

Ungdommelig symfoni

Ett av de beste ungdomsorkestrene i Europa har inngått samarbeid med Kavlifondet.

IMG_4604

Ungdomssymfonikerne er Norges nasjonale ungdomsorkester og består av de dyktigste musikkstudentene i alderen 18-27 i Norge. Det høye nivået gjør orkesteret svært populært også blant utenlandske studenter.

Ungdomssymfonikerne er organisert som en stiftelse som arrangerer konserter, turneer og kurs med formål å utvikle unge musikktalenter, spesielt i orkesterspill, og legge til rette for at dyktige unge musikere blir introdusert for og anerkjent i etablerte musikkmiljøer og blant et bredt publikum.

IMG_4446

 

Ungdomssymfonikerne har siden 1973 hatt sommersamling på Elverum som største begivenhet, med påfølgende konserter på Elverum og turné i Norge eller utlandet. Dette er for unge vordende musikere en unik sjanse til å spille og jobbe med de største orkesterverkene. Ungdomssymfonikerne spiller med topp internasjonale dirigenter og solister. Orkesteret gjør fire produksjoner årlig, fordelt på 7-10 konserter, og spiller for et publikum på opp mot 9000 i året.

IMG_4311

Turnévirksomhet er en essensiell del av tilbudet til kommende profesjonelle musikere. Å markedsføre orkesteret på forskjellige konsertscener er viktig for rekrutteringen – både for at musikerne treffer andre publikum på andre arenaer, og også for å synliggjøre orkesteret for fremtidige generasjoner.

Kavlifondets støtte vil bli brukt til sommerkurset og sommerturneen i 2016, som i år går til København, Oslo og Berlin.