1. juni 2016

En bærekraftig utvikling

Støtte til nytt bakeri, kjøkkenhager, til unge skolejenter og ”skolemødre” vil føre til et bedre liv i to lokalsamfunn i Ghana. Kavlifondet besluttet nylig å videreføre og utvide støtten til den danske organisasjonen 100 % for Børnene.

kjøkkenhager3

Siden 2015 har Kavlifondet støttet Pebi, et lite fiskesamfunn på kysten av Ghana. Pebi er marginalisert både i forhold til beliggenhet, fravær av infrastruktur og språklige barrierer. Dette avspeiles for eksempel i at de fleste innbyggerne er analfabeter.

Kjøkkenhage og bakeri

Kavlifondets støtte til etableringen av et bakeri og en kjøkkenhage, samt støtte til lærerkrefter på den lokale skolen, har skapt grobunn for at lokalsamfunnet på sikt kan oppnå større økonomisk uavhengighet.

kjøkkenhage1

I 2015 støttet Kavlifondet etableringen av en kjøkkenhage. Formålet er at den skal produsere frukt og grønnsaker til skolematordningen for 85 barn. Det er også håpet at produksjonen skal bli stor nok for salg på det lokale markedet. I 2016 og 2017 skal 100% for Børnene bygge videre på de positive erfaringene de har gjort og eksperimentere med nye grønnsaker og husdyr.

Nye arbeidsplasser

Etableringen av et bakeri vil skape ny kompetanse og vil særlig være viktig for å skape arbeidsplasser for kvinnene i landsbyen. Slik kan nye produsenter og entreprenører vokse fram og være med på å bedre selvbildet i lokalsamfunnet.

På sikt er målet at brødsalg skal dekke lønnsutgiftene i bakeriet samt noe av lærerlønningene. Lærerne på stedet har ikke offisiell utdanning, og Kavlifondets støtte til å få utdannede lærere til Pebi er svært viktig for barnas framtid.

skolejenter

Drømmene større enn mulighetene

Mange unge kvinner i Kumbungu i nordlige Ghana har langt større drømmer og ambisjoner enn muligheter. Mange kommer ikke lenger enn til grunnutdanning. Det er mange grunner til det, en av de viktigste er manglende økonomiske ressurser, mangel på kunnskap om verdien av utdanning og at gutter favoriseres.

I 2015 startet Kavlifondet å bidra økonomisk for å senke antallet unge jenter som stoppet utdanningen, og øke antallet som ønsket å få fortsette eller gjenoppta utdanning. Et av mange positive resultatet av arbeidet  i 2015 var kvinners økte selvfølelse og stolthet over egen evne til læring. De sendte en viktig beskjed til lokalsamfunnet om at kvinner kan og gjerne vil ha videregående utdanning.

Prosjektet fortsetter i 2016 og 2016 med noen nye elementer. Disse er å jobbe med kvaliteten på utdanningen på landsbygda og et sterkere fokus på påvirkningsarbeid overfor lokale myndigheter om at kvinners utdanning skal styrkes og anerkjennes som en grunnleggende rettighet.

Skolemødre

100 % for Børnene vil gjennom sin lokale samarbeidspartner REEP (Rural Education for Empowerment Programme) også starte pilotprosjektet ”skolemødre” i 2016-2017, hvor eldre kvinner vil fungere som rollemodeller for skolejentene, særlig i forhold til følsomme tema som tenåringsgraviditet, seksuelt overførbare sykdommer og menstruasjon, noe som ofte holder jentene hjemme fra skolen. Håpet er at skolemødrene skal agere som forandringsagenter og kan skape ny selvbevissthet hos jentene.

Se en video laget om Pebi her.

Les mer om 100% for Børnene her.