10. juni 2016

Fra kaos i hodet til ekspress-skole

– Det er mange av oss som ikke får med seg undervisning fordi det er kaos hjemme og kaos i hodet. Da blir det ikke plass til ny kunnskap, forteller SkoleProff Ylva i stiftelsen Forandringsfabrikken.

Tekst: Teresa Grøtan

Foto: Morten Brun/Forandringsfabrikken

SkoleProffer copyFoto: Ungdom fra Forandringsfabrikken (men ikke nødvendigvis de som skal delta i «Fra hull til gull»)

Det vil Forandringsfabrikken gjøre noe med. Forandringsfabrikken er en stiftelse med ideelt formål som presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge gjennom foredrag, rådgiving og kurs. Forandringsfabrikkens mål er at barn og unge er med å bestemme hjelpen de skal motta på samfunnsnivå og på individnivå.

Kavlifondet støtter Forandringsfabrikkens pilotprosjekt ”Fra hull til gull”. Ungdommene som deltar kaller seg proffer, fordi de er profesjonelle på systemene barnevern, psykisk helsevern og skole. 22 år gamle Ylva er SkoleProff i Forandringsfabrikken, som betyr at hun er profesjonell på skolesystemet – for hun har kjent det på kroppen. Nå vil hun og 10-15 ungdommer i alderen 15-23 år som av forskjellige grunner ikke har fått med seg undervisningen på barne- og ungdomsskolen, får tilbud om å gå på en ekspress-skole. Her skal de få undervisning av kloke lærere i små prosjektstillinger, som tetter hull fra barne- og ungdomsskolen.

Undervisningsmetodene vil bygge på råd fra 3500 elever i norsk skole som har gitt råd gjennom Forandringsfabrikkens ”Skoleproffer”.

Hvem er Skoleproffene?

– SkoleProffer er ungdom over hele landet har gitt råd til norske skolemyndigheter om hva som gir lyst til læring og hva som gir trivsel i et klasserom og på en skole, forteller koordinator i forandringsfabrikken Gina Ekholt.

– SkoleProffer har også gitt svar på hva som er viktig når elever strever over tid, har opplevd akutt sorg og hva som er viktig for ekstraordinært evnerike. Disse svarene vil være grunnlaget for undervisningen i ”Fra hull til gull”, og flere av verktøyene elevene har foreslått vil prøves ut i dette prosjektet.

Hvordan blir ungdommene valgt ut?

– Det sendes en åpen invitasjon til proffer i Forandringsfabrikkens nettverk på Østlandsområdet om å delta i prosjektet ”Fra hull til gull”. Ungdommene inviteres til å delta basert på motivasjon og behov.

Hva slags arbeid er disse proffene ellers involvert i gjennom Forandringsfabrikken?

– Proffer over hele landet deltar i tre typer arbeid: I samarbeid med hjelpsystemene og skole inviteres de til å gi svar i prosjekter. Når svarene sammenstilles inviteres de til å presentere rådene for mennesker med makt til å forandre. Det er alltid unge selv som gir svarene, til nasjonale myndigheter, fagfolk og media.

I tillegg driver proffene et opplæringsarbeid, der de reiser rundt til tjenester, utdanningsinstitusjoner og regionale/lokale myndigheter og presenterer hovedsvarene i de ulike prosjektene.

Har du eksempler på resultater som viser hva dette arbeidet kan bidra med i skoleutvikling i Norge?

– Forandringsfabrikken og proffene har de siste årene fått stadig flere og større gjennomslag på politiske felt som barnevern, psykisk helsevern og skole, og har forandret lovverk, vedtekter, retningslinjer og politikk. Målet er at alle systemer som er til for barn og unge bygger på svarene fra barn og unge selv.

I samarbeid med proffene har barnevernet kommet langt i å lage gode systemer for samarbeid med barn og unge, og psykisk helsevern er hakk i hel. Forhåpentligvis starter utviklingsarbeidet Mitt Liv Skole til høsten, og da håper vi endringer vil skje med samme kraft i skole-Norge.

I pilotprosjektet «Fra hull til gull» prøver vi ut verktøyene som snart presenteres for skole-Norge, og målet er at det blir innført som nye verktøy for lyst til læring og trivsel i skolen. Det unike med disse metodene er at de er foreslått og utviklet av elevene selv, sier Gina Ekholt.

Les mer om Forandringsfabrikken.