1. september 2016

– De heldige spiser ett måltid om dagen

Situasjonen i Zimbabwe er ekstremt vanskelig. Tørken gjør at avlinger uteblir og husdyr dør. Mange millioner mennesker sulter, forteller Anette Ruud Hennum, programansvarlig i den norske bistandsorganisasjonen Sabona i Zimbabwe.

Tekst og foto: Teresa Grøtan

matkø

Foto: Barn ved Dopota Primary School får utdelt varm lunsj hver dag av Sabona. Det er oftest deres eneste måltid i løpet av en dag.

De offisielle tallene fra Zimbabwe er at fire til fem millioner sulter, men Anette Hennum mener tallene er mye høyere, og at de kommer til å stige utover høsten.

Hennum har arbeidet og vært tilknyttet den norske organisasjonen i flere år. Hun bor deler av året i Zimbabwe. Organisasjonen jobber med  utdanning, helse og ernæring.

Finnes ikke penger

Hennum er bekymret for den langvarige tørken. Regnet er ikke forespeilet å komme før i november. Det finnes riktignok varer i butikkene i byene, men folk har ikke penger til å handle for. Bankene har heller ikke penger, og det er innført maksgrense på hvor mye det er lov å ta ut. For den norske organisasjonen betyr det å bruke dager i bankkø.

– Hvordan påvirker situasjonen i landet arbeidet deres?

– Det er utrolig vanskelig å se hvor mye lokalbefolkningen strever og vite at vi kunne gjort så mye mer om situasjonen var en annen.  Både den politiske og økonomiske situasjonen påvirker hva vi kan få til. Inflasjonen, matmangel og høy dollarkurs går hardt ut over pengebeholdningen vår. Matstasjonene våre på skolene er det aller viktigste vi gjør nå. 700 skolebarn får et varmt måltid hver dag. Slik sørger vi også for at barna kommer på skolen, for alt annet enn å skaffe mat blir nedprioritert hos familiene.

Anette og Delight

Foto: Anette Ruud Hennum og student Delight Moyo, som mottar støtte til studier og livsopphold fra Kavlifondet.

Sulter på ferie

Nå om dagen starter universiteter opp igjen etter ferien både i Norge og Zimbabwe. Mens norske studenter kommer tilbake fra ferier der de kanskje har arbeidet og tjent penger til reiser og forlystelser, forteller Hennum om en ganske annen virkelighet for studentene i Zimbabwe.

– Studentene forteller at folk hjemme på landsbygda bytter varer for å overleve, men det finnes ikke alltid noe å bytte med. Tørken har ikke bare ødelagt avlingene, men påvirker også dyrene, som dør eller selges til spotpris. Er lokalbefolkningen heldige, spiser de ett måltid om dagen. Studentenes foreldre og besteforeldre er deprimerte, og stemningen er tung. Desperasjonen er så stor at jenter prostituerer seg for å skaffe mat. Studentene satt med tårer i øynene da de fortalte om ferien hjemme, forteller Hennum.

Fokuserer på lyspunkt

– Hvordan føles det for deg personlig?

– Det er kjempetøft. Jeg har noen utbrudd innimellom med fortvilelse og frustrasjon. Men jeg prøver å fokusere på de lyspunktene vi ser, som for eksempel da jeg for noen dager siden hadde møte med de 40 studentene vi støtter og kunne overbringe en god nyhet.

Nyheten hun hadde, var at Kavlifondet, som har støttet Sabona siden 2014, har bevilget to millioner kroner over de neste to årene. Det innebærer at de 40 studentene nå ikke bare vil få dekket studieutgiftene sine, men også motta stipend for mat og opphold.

– Det var jubel da studentene fikk beskjed om den ekstra støtten de får fremover. Det var en merkbar lettelse i rommet, forteller Hennum.

Ingen av studentene har droppet ut av studiene, og resultatene deres har vært veldig gode, legger hun til.

– Det å gi ungdom en mulighet til å ta en høyere utdanning er stort. Det er jo de som representerer troen på fremtiden i Zimbabwe.

Selv student i Zimbabwe

Anette Ruud Hennum har selv erfaring som student i Zimbabwe, der hun var på utveksling under bachelorgraden i Afrikastudier. Senere tok hun en mastergrad der hun intervjuet 27 bistandsorganisasjoner for å undersøke hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Siden jobbet hun en periode i FN-systemet i Roma. Hun kunne blitt i FN, men valgte Sabona. Å jobbe på grasrota er langt mer tilfredsstillende enn byråkratiet i FN, forteller hun.

– Jeg har lært hvor viktig det er med lokal forankring og en engasjert lokalbefolkning. Vi er en liten og effektiv organisasjon, og oppnår mye med de midlene vi har på grunn av få mellomledd. Med situasjonen i Zimbabwe i dag er det ekstra frustrerende å vite at vi kunne gjort så mye mer, forteller hun.

FAKTA

  • Sabona er en norsk organisasjon som jobber med utdanning, helse og ernæring i Zimbabwe. Organisasjonen ble grunnlagt av Ynghild Solholm fra Asker i 2001.
  • Sabona har tre ansatte i Zimbabwe og tre ansatte i Norge. Anette Ruud Hennum er programansvarlig, og tilbringer mye av tiden sin i Zimbabwe.
  • Organisasjonen samler inn midler gjennom årlige arrangementer, bedriftspartnere og privatpersoner. Neste arrangement er Standup Aid som arrangeres på Latter i Oslo mandag 12. september.
  • Kavlifondet er organisasjonens viktigste støttespiller, og har siden 2014 bidratt til organisasjonens utdanningsfond, som gir stipender til videregående skole, høyere utdanning og yrkesutdanning. Nylig bevilget fondet to millioner som også skal brukes til å støtte studenter med mat og opphold under studietiden.
  • Les mer om Sabona på sabona.no.