19. juni 2017

Morgendagens musikere

Siden 2012 har Nordisk Orkesterakademi, med støtte fra blant andre Kavlifondet, tilbudt ungdom å spille med profesjonelle musikere i Helsingborg Symfoniorkester. Det siste året har prosjektet også blitt anerkjent som universitetskurs, noe som også betyr at det åpnes for deltagere fra hele EU.

Tekst og foto: Nordisk orkesterakademi

Nordisk orkesterakademi er et talentutviklingsprogram som drives av Helsingborgs Symfoniorkester. Målet med akademiet er å gi musiserende ungdom mulighet til å spille side om side med profesjonelle musikere, ledet av en profesjonell dirigent. Prosjektet skal være så likt som mulig en vanlig orkesterproduksjon i Helsingborg Konserthus.

Alt siden starten i 2012 har Kavlifondet vært en viktig samarbeidspartner. Den økonomiske støtten har utgjort en stabil grunn og gitt utviklingspotensial gjennom å bevilge støtte over tre år.

Omfavner ungdommen

– Nordisk Orkesterakademi har hatt en svært positiv utvikling siden starten i 2012, forteller produsent i Helsingborg Symfoniorkester og Konserthus, Erik Bergquist.

– Mye er på grunn av de sjenerøse bidragene fra Kavlifondet og andre, men også på grunn av at prosjektet prioriteres høyt av Helsingborg Symfoniorkester og på grunn av musikerne i Helsingborgs Symfoniorkesters store støtte og interesse. Musikernes rolle har vært å være mentorer og rådgivere til de ungdommene – noe de har omfavnet til fulle.

Prosjektet skal også gi ungdommer mulighet til å musisere med andre fra de nordiske landene, stimulere deres musikalske utvikling samt vekke interesse for en karriere som yrkesmusiker.

Fra orkesterakademi til universitetskurs

Inntil i fjor har fokuset primært vært på å få deltakere fra hele Norden. For å lokke ungdommer utenfor Sverige har akademiet tilbudt reisebidrag, og det har gitt deltakere fra Danmark, Norge, Island og Finland. Gjennom institusjonenes samarbeidsavtaler med utlandet har det også kommet deltakere fra Spania, Sør-Afrika og Ungarn.

Siden 2016 har prosjektet vært godkjent av Musikkhögskolan i Malmö som et frittstående universitetskurs som gir studiepoeng. Det betyr at kurset nå åpnes for flere søkere fra hele EU/EØS-området. Et samarbeid med Barrat Due Musikkinstitutt, Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø og Islands kunstakademi gir også studenter fra disse institusjonene mulighet til å benytte seg av det unike tilbudet fra Nordisk orkesterakademi.

– Gjennom at disse kursene nå også gis som universitetskurs, har nivået på søkerne blitt høyere. Gjennom dette arbeidet håper Helsingborg Symfoniorkester å kunne bidra til bransjens utvikling og bidrag til fremtidens orkestermusikere, sier Bergquist.

Les mer om Nordisk Orkesterakademi her.

Se YouTube-film om orkesteret her.