18. oktober 2017

Poesi fra jenter i Ghana

I sterke ord og setninger skildrer de hverdagsliv, gleder og sorger, og problematiserer politikk og samfunnsliv. Jentene i REEP-programmet nord i Ghana har skrevet dikt i prosjektet “Poetic Empowerment”.

Tekst: Hanne Eide Andersen
Foto: 100% for Børnene

Diktene er en unik mulighet til å lese historiene som menneskene vi arbeider med i Ghana har lyst til å fortelle, sier Camilla Legendre, prosjektkoordinator i 100% for Børnene.

Kavlifondet støtter den danske organisasjonens arbeid med et skoletilbud for jenter i Kumbungu-distriktet i det nordlige Ghana.

Før sommeren fikk 100% for Børnene støtte av den danske paraplyorganisasjonen Civilsamfund i Udvikling til et prosjekt som skal fremme dialog mellom danske skoleelever og målgruppene deres i Ghana. Prosjektet involverer 50 danske ungdommer, 25 gatebarn og 40 jenter fra utdanningsprogrammet som Kavlifondet støtter.

Resultatet ble blant annet prosjektet “Poetic Empowerment”, som har som mål å styrke de unges forståelse for hverandre og deres evne til å uttrykke seg. I løpet av prosjektperioden har de skrevet og utvekslet både brev og dikt. Diktene er samlet i en diktsamling som nå er trykket opp av Fællestrykkeriet ved Aarhus Universitet.

Diktsamlingen blir nå brukt som undervisningsmateriale på skolene hvor de involverte ungdommene går.

Her kan du lese noen av diktene jentene ved skoleprosjektet som Kavlifondet støtter har skrevet!

Educate your girl

Educate your girl child
Educate your girl child, you Parents
Educate your girl child and stop
Forcing them into early marriage,
Educate your girl child and stop
Selling them for money
You don’t know what God has planned for her.
You will just be surprised to see
your child to be the best doctor,
nurse, accountant or the richest
in the world
Please Parents don’t waste your girl
child talent or future,
”Remember, if you educate a boy you educate an
individual but when you educate a girl
you educate a nation”
Thank you

Elevene har lært å resitere både egne og andres dikt.


Diktene har blitt til i samarbeid. Hvert dikt er et resultat av flere elevers arbeid.

Wish everything was Fine

Sitting on her lap
my head against her
chest.
Sleeping eyes still awake
on my mother lap
The world was far
From me but my
mother was near me
I was sitting on her lap
wish my mother was
here today for me
to Sleep on her
lap.

The Bird

I have my bird
I live with my bird
I move with my bird
I sleep with my bird
I play with my bird
I love my bird
one day I went out
But when I came back
my bird was nowhere to
be found.

untitled

When I first saw
a man in the
market, with half of
his face painted yellow
I found it very difficult
to identify him.
After the paint has
been washed away, it
was then I realized
that he was my
uncle. We should always
put on real faces.

Hele diktsamlingen ligger tilgjengelig her >