22. januar 2018

En påminnelse om musikkens kraft!

Gjennom felles musikkopplevelser skal «Musikk for minnet» skape glede og optimisme, som igjen fremmer helse og livskvalitet hos personer med demens og deres pårørende. – Prosjektet er en påminnelse om musikkens kraft, sier Henning Målsnes i Bergen Filharmoniske Orkester.

Tekst: Bergen Filharmoniske Orkester (BFO)/Hanne Eide Andersen Foto: BFO

«Det som sitter igjen hos meg er stemningen – å være i et rom hvor alle jobber sammen, er positive og omsorgsfulle. De deler historier og minner ved hjelp av latter, sang og dans. Det å se sin ektefelle, mor eller far, besteforeldre eller kamerat skinne på en scene i Grieghallen er fantastisk» – Fredrik Elholm, musikkomsorger.

Se enkeltmennesket

Musikk for minnet er en møteplass for musikere i Bergen Filharmoniske Orkester, ungdomsorkesteret og personer med demens.

– Det er et prosessorientert kunstprosjekt hvor deltakerne bidrar aktivt med sang og spill, ikke bare musikerne, men også pårørende, pleiere og de som har demens, sier kommunikasjonssjef i Musikkselskapet Harmonien, Henning Målsnes.

Personer med demens omtales gjerne som en ensartet gruppe.

– Gjennom prosjektet håper vi å kunne bidra til at vi får se enkeltmennesket bak sykdommen. En stadig større del av oss opplever å få personer i familien eller i omgangskretsen som har demens eller demenssymptomer. Musikk og musikalske aktiviteter gir glede og optimisme, som igjen er avgjørende for både helse og livskvalitet.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet drives i et samarbeid mellom Bergen Røde Kors Sykehjem og Musikkselskapet Harmonien, med støtte fra Kavlifondet.

– Trivsel er et stikkord. Ingen musikalsk bakgrunn eller ferdighet er nødvendig for å kunne være med. Det eneste som teller er at man er glad i musikk og har lyst til å lage musikk sammen med andre. Prosessen fram mot avslutningskonserten i Grieghallen er minst like viktig som selve konserten, sier Henning Målsnes.

Workshops med pårørende

«Plutselig ser jeg at min mor er tilstede igjen. Hun kjente meg ikke igjen på lørdag. Nå synger og danser hun og viser en enorm glede. Hun sitter på stolen der fremme og ser ned på meg og vinker» – Pårørende til en prosjektdeltaker.

I tillegg til jevnlige konserter på Bergen Røde Kors Sykehjem, arrangeres det workshops hvor det arbeides fram mot konserten i Grieghallen. Her deltar pedagoger, musikere, pasienter, pårørende og pleiere.

– På disse møtene vektlegges det å skape et godt og varmt miljø for deltakerne. De skal føle seg ivaretatt og være trygge. Alle skal bli sett og lyttet til. Derfor er det sosiale viktig på hvert eneste møte, praten, kaffen og rundstykkene, sier Henning Målsnes.

Kjenner igjen sanger

Repertoarmessig er det viktig å bruke sanger og melodier de medvirkende kan kjenne igjen, som de kanskje har hørt opp gjennom livet.

– «Blåveispiken» har vært en gjenganger som alltid skaper entusiasme, forteller han.

– Våre egne musikere, både i Harmonien og i ungdomsorkesteret, setter stor pris på å delta i prosjektet, sier Henning Målsnes, og gjengir en av musikerne i Bergen Filharmoniske Orkester:

«Det som gjør Musikk for minnet så spesielt for meg, er at jeg opplever samspillet mellom alle involverte som så mye nærmere og mer umiddelbart enn i min arbeidshverdag.»

– En annen av musikerne i Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester har formulert seg slik:

«Sjølv om dei kanskje ikkje hugsar at dei var på øving i går eller i forrige veke, er dei med eit med når musikken begynner. Både gjennom song og dans. Som musikar er det utruleg kjekt å sjå at nokon set så stor pris på det du gjer, at musikken er til så stor glede, og at den utgjer den vesle forskjellen som kan gjere kvardagen trivlegare» – Musiker i BFUng.