2. mars 2018

Skolemødre i Ghana for jenters utdanning

2017 ble et godt år for Rural Education for Empowerment Programme (REEP) i Ghana, og spesielt god fremgang har det vært for ordningen kalt "Skolemødrene". Skolemødrene får opplæring som talspersoner for utdanning for jenter i sine lokalsamfunn.

Av REEP og Hanne Eide Andersen, Kavlifondet

Kavlifondet støtter REEP gjennom REEPs danske samarbeidspartner 100% for børnene.

Les mer om samarbeidet her

I 2017 har særlig programkomponenten «Skolemødre» hatt stor fremgang. De involverte kvinnene nyter stadig mer anerkjennelse og popularitet i sine lokalsamfunn for innsatsen de de gjør som skolemødre.

Starten

Ordningen med skolemødre er en ide som allerede er implementert i Sudan med støtte fra Kavlifondet, som har oppfordret REEP til også å implementere det.

– Ordningen fikk en dårlig begynnelse i 2016, fordi REEP ikke involverte kvinnens ektemenn. Uten ektemennenes deltagelse i prosjektet, gikk det ikke bra, sier Camilla Legendre, daglig leder på 100% for barnene.

– Ektemenn i Nord-Ghana har full kontroll over konene sine, og som sådan ble de ikke glade for at konene deres deltok på møter og aktiviteter som de ikke var klar over. På grunn av det fikk kvinnene forbud mot å delta på møter og aktiviteter, forklarer Camilla Legendre.

Med innsats fra REEPs styre og ledelse ble det arrangert et fellesmøte. Med alle ektemenn og kvinnene til stede sammen med styret og ledelsen i REEP, ble det oppnådd en avtale.

Fremgang 

Skolemødrene har nå blitt et av de mest vellykkede prosjektene REEP har gjennomført. Ti kvinner ved tilsammen fem skoler har blitt synlige som aktive talspersoner for utdanning for jenter i sine lokalsamfunn.

– Disse kvinnene har blitt lært opp til å snakke om viktigheten av jenters utdanning, og forhandle mellom foreldre og døtre når en jente får et problem med foreldrene sine, sier Camilla Legendre.

Hun forteller med stolthet at skolemødrenes holdningsskapende program på radioen og deltakelse i lokale forum og samlinger har gjort både kvinnene og REEP svært populære i området.

– Nå er ektemennene deres veldig stolte over at deres koner har oppnådd popularitet ved å endre folks holdninger til jenters utdanning gjennom sitt arbeid for REEP, forteller hun.

– REEPs legimimitet som organisasjon er styrket, og mange søker nå råd hos kvinnene fordi REEP også er blitt mer synlig i lokalsamfunnet.

Les også: Poesi fra jenter i Ghana

FAKTA OM SKOLEMØDRENE

• Skolemødrene er blitt stolte og innflytelsesrike kvinner i sine lokalsamfunn, og har nå en tittel og en plattform å snakke ut i fra.

• Skolemødrene tjener som rollemodeller for jenter, og opplever stor glede av å være sammen med skolejenter og ha en viktig rolle.

• Endring av tankegangen hos folk har fått en annen dimensjon siden den kommer fra deres egne, som koner og mødre som supplerer REEP og jentene i arbeidet.

• Skolemødrene har blitt vant til å forhandle mellom foreldre og døtre.

• Jentene uttrykker at det er bra for dem å ha en annen mor å gå til enn sin egen, for å diskutere sensitive temaer som kan være vanskelig for dem å nærme seg sine egne mødre om.