Adele Lærum Duus, Norge

Med base i Bergen driver skuespiller, forfatter og litteraturformidler Adele Lærum Duus sitt eget lille teater- og litteraturformidlingsfirma som hun kaller for Lys levende Adele.

Hun er opptatt av de nære kunstneriske møtene med barn, ikke bare i form av teaterforestillinger med barn som publikum, men også møter der barna får være medskapende deltakere. I 12 år har hun reist land og strand rundt med sine barneteaterforestillinger og formidlingsopplegg. Hun kommer til barna på deres egen hjemmebane: På skoler, i barnehager, på bibliotek og i kulturhus. Nå støtter Kavlifondet tre nye og spennende produksjoner som snart skal ut på veien.

Mer om dette prosjektet

  • Nære teatermøter med barn

    11. april 2017

    I 12 år har skuespiller, forfatter og litteraturformidler Adele Lærum Duus reist land og strand rundt med sine barneteaterforestillinger og formidlingsopplegg.