Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

Kavlifondet vil i perioden 2015-2017 støtte etableringen av Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester. Prosjektet skal sikre rekruttering til norske symfoniorkestre ved å gi unge talenter orkestererfaring.

Mer om dette prosjektet

  • En påminnelse om musikkens kraft!

    22. januar 2018

    Gjennom felles musikkopplevelser skal «Musikk for minnet» skape glede og optimisme, som igjen fremmer helse og livskvalitet hos personer med demens og deres pårørende. – Prosjektet er en påminnelse om musikkens kraft, sier Henning Målsnes i Bergen Filharmoniske Orkester.

  • Satser stort på ungdommen

    16. mars 2015

    Til høsten starter øvelsene for Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng). Den nye storsatsingen på Vestlandet støttes av Kavlifondet.