Bergen Nasjonale Opera, Norge

Gjennom samarbeid med Bergen Nasjonale Opera bidrar Kavlifondet til unge norske utøveres utvikling mens de studerer i utlandet. Prosjektet Unge Stemmer omfatter foreløpig seks unge sangere og en forfatter. Talentene blir veiledet gjennom studiet og medvirker i Bergen Nasjonale Operas oppsetninger og akademier.