Fargespill Nord

«Vi blir til det som omverden defineres oss som. Sånn er vi laget. Og når du da forteller til folk: Du er en ressurs. Så blir de en ressurs. Det er egentlig utrolig enkelt.» – Ole Hamre, grunnlegger av Fargespill.

Fargespill-forestillingene er et viktig kunstnerisk prosjekt som presenterer og løfter frem de mange ressursene som kommer til Norge gjennom innvandring og minoriteter.

Fargespill viser et mangfold innen ny norsk barne- og ungdomskultur som ikke kommer til syne på så mange andre arenaer. Som en klangbunn for forestillingene formidles også budskapet om at vi kan møtes som likeverdige gjennom musikk, og om å lære av hverandre selv om vi kommer fra forskjellige kulturer.

Kavlifondet har støttet Fargespill i flere byer siden den første forestillingen i Bergen i 2011. Vi er nå glade for å også være med på laget til Fargespill Nord!

Mer om dette prosjektet