Ungdommens Barokkorkester, Norden

Med Ungdommens Barokkorkester etablerer Barokkfest et tilbud til unge talent innen tidligmusikk i hele Norden.

Innen tidligmusikk spilles klassisk musikk på instrumenter av samme type som de som ble brukt da musikken ble skrevet. Å beherske historiske instrumenter er enda mer utfordrende enn ordinære klassiske musikkinstrumenter, og det kreves derfor ofte ekstra mye av unge talent for å satse på dette feltet. Prosjektet gir mulighet for unge talent fra hele Norden til å møtes én gang i året for å spille i orkester. Samlingen skjer under festivalen Barokkfest i Trondheim hvor musikerne også får mulighet til å bli kjent med musikere på feltet fra hele verden.