Forandringsfabrikken, Norge

Forandringsfabrikken er en stiftelse med ideelt formål som presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge gjennom foredrag, rådgiving og kurs.

Forandringsfabrikkens mål er at barn og unge er med å bestemme hjelpen de skal motta på samfunnsnivå og på individnivå.

Mer om dette prosjektet

  • Fra kaos i hodet til ekspress-skole

    10. juni 2016

    – Det er mange av oss som ikke får med seg undervisning fordi det er kaos hjemme og kaos i hodet. Da blir det ikke plass til ny kunnskap, forteller SkoleProff Ylva i stiftelsen Forandringsfabrikken.