Foreningen for hjertesyke barn, Norge

Foreningen for hjertesyke barn, Norge

Hvert år fødes cirka 600 barn med medfødt hjertefeil. Det er store variasjoner i hvor sammensatte og komplekse feilene er. Rundt 9000 barn og unge under 18 år, og nesten dobbelt så mange over 18 år, lever med medfødt hjertefeil, som er den mest vanlige kroniske og medfødte sykdommen.

Foreningen for hjertesyke barn skal de neste to årene tilby gruppesamtaler av og med hjertesyk ungdom fra hele landet i aldersgruppen 15 til 22 år. Prosjektet støttes av Kavlifondet og skal ivareta ungdommenes psykososiale helse og deres muligheter til å bli aktive bidragsytere i samfunnet. Gruppesamtalene skal styrke de unges egne ressurser og utvikling, og bidra til at de står bedre rustet over og inn i voksenlivet. Refleksjoner rundt temaer som egenverdi, selvfølelse, mestring og yrkesvalg, vil være sentrale i gruppesamtalene.