Klokkeklovnene, Norge

Klokkeklovnene er en ikke-kommersiell organisasjon som har som mål å skape magiske øyeblikk mellom klovnen og personer med demens. Klovning er et av de nyeste kulturelle tiltakene i demensomsorgen.

Kulturelle og miljøteraputiske tiltak styrker livskvaliteten til mennesker som lever med demens på sykehjem. Når ord og tale ikke fungerer som før, kan det være godt å møte noen som kommuniserer på andre måter. Personer med demens har ofte utfordringer knyttet til kontakt med andre. Fellesaktiviteter og -underholdning kan oppleves som støyende, forvirrende og uangripelig.

Klokkeklovnene tar utgangspunkt i den eldre med demens sin egen opplevelsesverden. Sammen snur de verden på hodet i positiv forstand, og skaper magiske øyeblikk der kommunikasjon, kreativitet og livsglede utspiller seg.

En studie av Klokkeklovnene og tilbakemeldinger fra både helsepersonell, pasienter og pårørende viser så langt stor positiv effekt. Med støtte fra Kavlifondet skal Klokkeklovnene øke sin virksomhet i fire norske byer i 2019 og 2020, og få utført ytterligere forskning på effekten av arbeidet de gjør.

Les mer på Klokkeklovnenes hjemmeside.

Mer om dette prosjektet

  • Skal forske på «Klokkeklovneffekten» for eldre med demens

    12. mars 2019

    Mye tyder på at Klokkeklovnenes tilstedeværelse øker livskvaliteten til mennesker med demens på norske sykehjem. Nå skal effekten forskes på med støtte fra Kavlifondet.

  • Klovner på sykehjem

    15. desember 2016

    Klokkeklovnene møter beboerne på sykehjem slik de er, her og nå, og jobber for å forebygge ensomhet og isolasjon for eldre mennesker med demens. Nå har de mottatt støtte fra Kavlifondet.