Kreftforeningen, Norge

Kreftforeningens rettshjelp har gjennom sitt arbeid erfart at en stor utfordring i dag er å sikre at barn og unge kjenner til sine rettigheter og får den hjelpen de har krav på etter loven.

Kreftsykdommen innebærer ikke bare følelsesmessige, praktiske og økonomiske utfordringer. Når man står midt oppi en livskrise er det ikke alltid like lett å vite hva man har krav på, eller hvilke spørsmål man bør stille. Kreftforeningens rettshjelp er et gratis rettshjelptilbud som hjelper kreftsyke barn og deres foreldre til å få oppfylt sine rettigheter.

Pengene fra Kavlifondet gjør det mulig for Kreftforeningens rettshjelp å styrke sin oppfølging av barns rettigheter, både som syke og som pårørende.

Mer om dette prosjektet

  • Vil hjelpe kreftrammede barn og unge

    08. mai 2017

    – Vi kan ikke ta bort sykdommen, men vi kan hjelpe barn og unge med å få den hjelpen de har krav på. Vi ønsker å bidra til at hverdagen blir litt enklere, sier Marianne Hammer i Kreftforeningen.