Robin Hood, Norge

Kavlifondet støtter Stiftelsen Robin Hood Huset i arbeidet for rekruttering og oppfølging av frivillige til virksomheten i Bergen.

Prosjektet retter seg særlig mot innvandrere som gjennom frivillig arbeid blir tilbudt en arena for inkludering, språktrening og kunnskap om norsk arbeidsliv. Kavlifondet finansierer stillingen som frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset. Målene for prosjektet er å styrke basen av frivillige og å utvikle Robin Hood Huset som integreringsarena. Robin Hood Huset fungerer som en viktig møteplass for mange med en vanskelig økonomisk situasjon og benyttes av et vidt spekter av grupper; pensjonister, uføretrygdede, sosialhjelpsmottagere, arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere og andre. I forbindelse med skoleferier og helligdager kommer det også en god del barn til huset sammen med sine foreldre.

Mer om dette prosjektet

  • Robin Hood Huset: Arena for integrering

    23. mai 2016

    Kavlifondet støtter Stiftelsen Robin Hood Huset i arbeidet for rekruttering og oppfølging av frivillige til virksomheten i Bergen. Prosjektet retter seg særlig mot innvandrere som gjennom frivillig arbeid blir tilbudt en arena for inkludering, språktrening og kunnskap om norsk arbeidsliv.