Slide 1

Vi bruker overskuddet fra Kavli og
Q-Meieriene til å støtte humanitært
arbeid, forskning og kultur.

Du kjøper. Du gir.