Kontakt oss

Adresse:
Kavlifondet
Postboks 7360
N-5020 Bergen

Inger Elise Iversen
Daglig leder/General manager
Mobil: + 47 90 89 45 67
E-post: post@kavlifondet.no

Kavlifondet støtter humanitært arbeid, forskning og kultur.

Formål, geografi og tema ligger til grunn for utvelgelsen av Kavlifondets prosjekter. Seksti prosent av midlene går til humanitært arbeid, tretti prosent til forskning, og ti til kultur.

Kavlifondet jobber oppsøkende og finner i hovedsak fram til aktuelle prosjekter selv. Fondet tar for tiden ikke imot nye søknader.

Vår utdelingsstrategi

Kavlifondet støtter prosjekter som har potensial til å vokse og på sikt bli selvfinansiert. Vi støtter prosjekter som kjennetegnes av høy måloppnåelse, dyktige samarbeidspartnere som gjennom sitt arbeid skaper varige utviklingseffekter. Fondet ønsker at de ulike prosjektene kan være til gjensidig inspirasjon og utvikling for hverandre. Vår støtte kan gjerne være langvarig, men den skal ikke skape avhengighet. Bidraget Fondet gir, er oftest en pengestøtte, men det kan også gis støtte i form av kompetanseoverføring, nettverksbygging eller rådgiving.