Kavlifondet som eier

800 ansatte i fire land skaper inntektene som Kavlifondet deler ut til gode formål.

Kavlifondet eier Kavlikonsernet gjennom Kavli Holding AS.

I 2017 hadde Kavlikonsernet en omsetning på 3,3 milliarder kroner og et driftsresultat på 300 millioner kroner. Kavlifondet kunne dele ut 82 millioner kroner til gode formål. I 2018 vil tildelingene bli på totalt 120 millioner kroner.

Kavlikonsernet har produksjon av matvarer i fire land: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Til sammen har vi over 800 ansatte.

I Norge er det Kavli Norge og Q-Meieriene som sørger for overskuddet til Kavlifondet og gode formål.

Les mer virksomheten i de fire landene:

Kavli Norge

Q-Meieriene

Kavli Sverige

Kavli Finland

Kavli UK