En annerledes eier

Kavlifondet er eneeier av Kavlikonsernet gjennom Kavli Holding AS. Alt overskudd som tas ut går til fondet, som igjen deler det ut til gode formål. I 2017 hadde Kavlikonsernet et driftsresultat på 300 millioner kroner og en omsetning på 3,3 milliarder kroner. 100 millioner kroner ble overført til Kavlifondet og gode formål.

Kavlikonsernet eier matvarebedrifter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Våre bedrifter produserer matvarer under det kjente Kavli-merket og sterke, lokale merker som Q-meieriene, St. Helen’s Farm, Primula, Druvan og Eriks.

Erik Volden er konsernsjef i Kavli Holding AS. Finn Jebsen er styreleder i Kavli Holding AS, mens styreleder Aksel Mjøs og styremedlem Dag Opedal i Kavlifondet representerer Kavlifondet.

Det er over 800 ansatte i Kavlikonsernet.  De ansatte er stolte av å ha en eier som kun tar ut overskudd for å støtte gode formål. Hvert år er konsernets medarbeidere i de enkelte land med å velge ut lokale prosjekter som Kavlifondet skal støtte. I 2017 er denne andelen på ti millioner kroner, det vil si ti prosent av fondets totale tildelinger.

Når du kjøper et produkt fra Kavli, bidrar du dermed til å støtte gode formål. Derfor står det ”Du kjøper. Du gir.” på mange av produktene som våre bedrifter produserer. På denne hjemmesiden og i våre sosiale medier kan du lese mer om alle prosjektene vi støtter!

Les mer om:

Kavlikonsernet

Kavli Norge

Q-Meieriene

Kavli Sverige

Kavli UK