Om Kavlikonsernet

Kavlikonsernet er 100 prosent eid av Kavlifondet gjennom Kavli Holding AS. I 2016 omsatte Kavlikonsernet for tre milliarder kroner. Utbyttet til Kavlifondet ble på hele 150 millioner i 2016.

Kavlikonsernet eier matvarebedrifter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Bedriftene produserer matvarer under det kjente Kavli-merket og sterke, lokale merker som Q-meieriene, St. Helen’s Farm, Primula, Druvan og Eriks.

Styret i Kavlifondet er generalforsamling i Kavli Holding AS. Finn Jebsen er styreleder i Kavli Holding AS, og Aksel Mjøs og Dag Opedal representerer Kavlifondet i Kavli Holding AS sitt styre. Erik Volden er konsernsjef i Kavli Holding AS.

De 820 ansatte i Kavlikonsernet er stolte av å ha en eier som hjelper andre. Hvert år er konsernets medarbeidere i de enkelte land med å velge ut enkelte lokale prosjekt som Kavlifondet støtter.

Når du kjøper et produkt fra Kavli, støtter du samtidig gode formål. Derfor står det ”Du kjøper. Du gir.” på mange av produktene våre bedrifter produserer.

Les mer om:

Kavlikonsernet

Kavli Norge

Q-Meieriene

Kavli Sverige

Kavli UK