30% TIL FORSKNINGSPROSJEKTER

Forskning som forebygger og bekjemper alvorlig sykdom og humanitær nød.