Du kjøper. Du gir.

Du kjøper. Du gir.

Kavlikonsernet er 100 prosent eid av Kavlifondet gjennom Kavli Holding AS. I 2016 omsatte Kavlikonsernet for tre milliarder kroner. Utbyttet til Kavlifondet ble på hele 150 millioner i 2016.

Når du kjøper et produkt fra Kavli, støtter du samtidig gode formål. Det er derfor du ser det lille merket med teksten: ”Du kjøper. Du gir” mange av Kavlikonsernets produkter.

Les mer