60% TIL HUMANITÆRE PROSJEKTER

Helse- og utdanningsprosjekter knyttet til mennesker som lever i ekstrem fattigdom.