The Bergen 4-Day Treatment mot ångest- och tvångssyndrom, Norge

Mer än hälften av dem som drabbas av ångest- och tvångssyndrom, utvecklar problemen under barndomen eller tonåren, enligt forskare vid Haukeland universitetssjukhus. Konsekvenserna är ofta stora och en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar hoppar av skolan, slutar jobba och blir beroende av sjukersättning.  

Inget projekt hittades