The Bergen 4-Day Treatment mot ångest- och tvångssyndrom, Norge

Mer än hälften av dem som drabbas av ångest- och tvångssyndrom, utvecklar problemen under barndomen eller tonåren, enligt forskare vid Haukeland universitetssjukhus. Konsekvenserna är ofta stora och en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar hoppar av skolan, slutar jobba och blir beroende av sjukersättning.

 

Specialistpsykologerna Gerd Kvale och Bjarne Hansen har utvecklat The Bergen 4-Day Treatment (B4DT), en behandling mot ångest- och tvångssyndrom (OCD) som ger helt enastående resultat: 90 procent av patienterna blir så fria från sitt ångest- och/eller tvångssyndrom att de kan leva ett normalt vardagsliv. 70 procent blir helt friska.

Kavlifonden har finansierat utbildning i behandlingen nationellt i Norge, och finansierar nu även en internationell spridning av B4DT.

Mer om det här projektet