Den digitale barnevakten

Barnevakten har i 11 år bistått foreldre i å veilede barn til positiv bruk av digitale medier. Organisasjonen har fra starten jobbet ut i fra Barnekonvensjonen til FN som sier at barn har rett på tilgang til medier – og krav på beskyttelse mot informasjon som kan være skadelig. I 2010 fikk Barnevakten støtte fra