Kavlifondet på offensiven

Reidar Lorentzen har sittet i styret i Kavlifondet siden 2000. I løpet av disse årene har han vært med på å støtte en rekke allmennyttige formål i inn- og utland. Nå ønsker han å inspirere andre til å ta et større samfunnsansvar gjennom å vise hvordan Kavlifondet arbeider.