En mulighet som endrer alt

Benin er et av de aller fattigste landene i Afrika. Nesten halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og for mange er det en daglig kamp å skaffe nok mat til familien. Den desperate situasjonen tvinger mange barn ut i arbeid for å tjene til livets opphold, noe som gjør det umulig for dem å gå