Støtter integreringsarbeid i Bergen

Kavlifondet skal samarbeide med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen om «Prosjekt Veiviser». Prosjektet er lokalisert i Slettebakken, der en stor andel av beboerne har minoritetsbakgrunn. 

Støtte til barn og unge i Bergen

Målet med prosjektet er å gi hjelpe barna og deres familier til et liv uten rus og kriminalitet. Frelsesarmeen samarbeider med Bergen kommune, politiet og skolene om ulike aktiviteter, som speider, middager, turer og leirsamlinger.  I høytidene arrangerer den multikulturelle menigheten fester hvor det serveres mat fra ulike deler av verden. «Aktiv ferie» er et

Kavlifondet bringer unge europeiske korsangere til Bergen

Kavlifondet samarbeider med Ung i Kor – Vest om den internasjonale korfestivalen Europa Cantat Junior,  som arrangeres i Bergen sommeren 2014. Neste sommer vil 800 sangere i alderen 8-18 år sette sitt preg på Bergen en hel uke.  

Kavli-konsernet fyller 120 år i 2013

Kavli startet som en fetevareforretning i Bergen, grunnlagt i 1893 av småbrukersønnen Olav Kavli fra Romsdalen. 28.april 2013 er det 120 år siden Olav Kavli løste sitt handelsbrev. Uten handelsbrev var det den gang ikke lov å drive forretning. Snart kommer boken om Kavli-konsernet.

Supporting international diagnostic trials

Many years of backing for the Kavli research centre for aging and dementia is now being extended by the Kavli Trust to international scientists at seven different clinics. They are testing a new method for simpler diagnosis of various dementia conditions. Dementia is widely characterised as the scourge of the elderly, and many people have