Sosialt miljøprosjekt

Den nyetablerte Matsentralen skal distribuere overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til vanskeligstilte i Oslo-området. Matsentralen anslår at 3000 personer vil få tilgang til trygg og fullverdig mat som ellers ville ha blitt kastet. Utdeling og servering av mat er en viktig del av det tilbudet ideelle organisasjoner gir til vanskeligstilte personer i Oslo, både