CapaCare – bedre helsetilbud i Sierra Leone

  Et problem i mange afrikanske land er at  det forsvinner egetutdannet helsepersonell ut av landet til bedre betalte jobber i for eksempel Asia. Å holde på fagfolkene er en utfordring for et lite og fattig land med begrensede midler til utdanning. I 2010 var det kun registrert 10 kirurger i Sierra Leone. I 2011

Mål: Redde mødres liv der det ikke finnes leger

Kavlifondet støtter et opplæringstiltak hvor helsepersonell fra fattige land, såkalte ”non-doctors” gis opplæring til å utføre operasjoner og behandle landsbykvinner under graviditet og fødsel. 

Kirurg, men ikke lege

Brynjulf Ystgaard og Håkon Bolkan (bildet), begge kirurger ved St.Olavs Hospital i Trondheim, er initiativtakerne bak CapaCare. De hadde da begge erfaring med nødhjelpsarbeid fra Røde Kors og Leger Uten Grenser. Ystgaard og Bolkan innledet et samarbeid med danske Masangas Venner, som drev Masanga sykehus i regnskogen i innlandet i Sierra Leone. Dette var et

Den første dagen er den farligste

Den årlige rapporten fra Redd Barna om global helse for mødre og spedbarn er trist lesning. Hvert år dør nesten 300 000 mødre i forbindelse med fødsel. Tre millioner nyfødte dør av årsaker som er enkle og billige å forebygge. Prosjektene Kavlifondet støtter, er i tråd med rapportens anbefalinger.