Health and Development International

Health and Development International er en stiftelse som tidligere har bidratt til å bekjempe guineaorm og elefantsyke, og som nå jobber med et prosjekt i Niger der målet er å forhindre dødsfall blant kvinner som føder.