Kavlifondet samarbeider med Econa

Kavlifondet og Econa skal sammen søke frem til samarbeidsprosjekter. Kavlifondet bidrar med kapital, og Econa med kompetanse. Det første samarbeidsprosjektet er «Fargespill», som Kavlifondet besluttet å støtte tidlig i 2011. Midlene skal brukes til å spre «Fargespill» til andre deler av Norge.