Jazzfest på sykehjem

Kavlifondets støtte til Gulljazz bidrar til jazzfestivaler på sykehjem i Norge. Gulljazz inviterer beboere, familie og venner til ekte jazzfestivaler på sykehjem i Oslo, Molde og i år også i Stavanger. 

Støtter Festspillene i Bergen

En økonomisk redningsaksjon ble starten på et godt og langvarig samarbeid mellom Kavlifondet og Festspillene i Bergen. I 2011 mottok Festspillene blant annet støtte til festivalens gratis uteprogram som setter sitt preg på sentrum gjennom hele festspillperioden.