Kavlifondet vil bidra til bedre liv for personer med demens

I ti år har Kavlifondet bidratt til mer kunnskap om demens, og støttet arbeid for å bedre livskvaliteten til mennesker med demens. Her er noen av prosjektene vi støtter. Forskning Kavli forskningssenter for aldring og demens Kavlifondet var i 2003 med på å etablere Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i

Internasjonal demensforskning

Kavlifondet har i flere år støttet Kavlis forskningssenter for aldring og demens. Nå støttes også internasjonale forskere ved syv hukommelsesklinikker, som tester en ny metode for demensdiagnostisering. 

Støtter Festspillene i Bergen

En økonomisk redningsaksjon ble starten på et godt og langvarig samarbeid mellom Kavlifondet og Festspillene i Bergen. I 2011 mottok Festspillene blant annet støtte til festivalens gratis uteprogram som setter sitt preg på sentrum gjennom hele festspillperioden.