Rettferdig handel med kvalitet og god design

Sally Ann er et handelsprosjekt som fremmer håp i fattige land. Prosjektet er et internasjonalt Frelsesarmeen-konsept for rettferdig handel tuftet på kvalitet og god design. Støtten fra Kavlifondet blir for tiden brukt til å videreutvikle prosjektet internasjonalt gjennom blant annet produktutvikling.