Ny bok: Hva kan du gjøre for å bedre helsen?

Målet vårt er å leve så lenge som mulig, men å være skrøpelige og hjelpeløse så kort som mulig. Hvordan få det til?  Kavlifondet har støttet arbeidet med boken ”God helse – hva du selv kan gjøre”, hvor 18 eksperter gir sine beste råd.

Forsker på bedre livskvalitet og helse for demente

Trivselen øker for demensrammede som driver med ting de liker, og bedre trivsel gir bedre helse. Noen-gründer Heidi Wang er prosjektleder for et forskningsprosjekt som skal se nærmere på denne sammenhengen.  

Kavlifondet vil bidra til bedre liv for personer med demens

I ti år har Kavlifondet bidratt til mer kunnskap om demens, og støttet arbeid for å bedre livskvaliteten til mennesker med demens. Her er noen av prosjektene vi støtter. Forskning Kavli forskningssenter for aldring og demens Kavlifondet var i 2003 med på å etablere Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i

Tidligst mulig diagnostisering av demens

Et nordisk nettverk av hukommelsesforskere arbeider for nye metoder for diagnostisering av demens. Målet er en metode som er skånsom, rimelig, treffsikker og tilgjengelig, og EEG kan være svaret.  

Den første dagen er den farligste

Den årlige rapporten fra Redd Barna om global helse for mødre og spedbarn er trist lesning. Hvert år dør nesten 300 000 mødre i forbindelse med fødsel. Tre millioner nyfødte dør av årsaker som er enkle og billige å forebygge. Prosjektene Kavlifondet støtter, er i tråd med rapportens anbefalinger.  

Kavlis forskningssenter for aldring og demens

”Kavlifondet har vært en helt nødvendig aktør for å utvikle Kavlisenteret til hva det er i dag.”
Anette Hylen Ranhoff, leder for Kavlis forskningssenter for aldring og demens

Health and Development International

Health and Development International er en stiftelse som tidligere har bidratt til å bekjempe guineaorm og elefantsyke, og som nå jobber med et prosjekt i Niger der målet er å forhindre dødsfall blant kvinner som føder.