Samlet inn millioner til ME-forskning

Tre millioner kroner skaffet hun til veie. Nå har hun også Kavlifondet med på laget. Teresa Grøtan Maria hadde selv vært syk etter hun som ungdom fikk kyssesyken. Til tross for det klarte hun å utdanne seg til lege, og kom i diskusjon med kreftleger på Haukeland som hadde oppdaget at medisinen rituximab hadde overraskende

Med gateteater som virkemiddel

Nepal er et av verdens fattigste land, og med en befolkning på ca. 27 millioner innbyggere er fortsatt 40,9 % av befolkningen analfabeter. Over 80 % av befolkningen bor på landsbygda og har dermed svært dårlig eller ingen tilgang til nyheter. Målet med teaterprosjektet er å gi befolkningen på landsbygda informasjon og øke bevisstgjøringen omkring

Kavlifondets virksomhet i 2012

Gode resultater for næringsmiddelkonsernet Kavli Holding AS har gitt Kavlifondet mulighet til å øke tildelingene de senere årene. I 2012 ble det delt ut 25 millioner kroner. Det forventes at tildelingene øker ytterligere i 2013.