Nytt liv vekk fra gaten

LittleBigHelp vil utvide arbeidet sitt ytterligere for å kunne hjelpe enda flere utsatte jenter og kvinner. I India er det ofte jentene og kvinnene som har den tøffeste hverdagen. Mange jenter i India opplever misbruk fra meget ung alder, og noen blir tvunget inn i tidlig ekteskap, barnearbeid og menneskehandel. Deres frihet og rett til