Bedre helse for mor og barn i Etiopia

Hvert år dør nesten 300 000 kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel. Over 99 prosent av disse dødsfallene skjer i verdens fattige land. Adgang til grunnleggende fødselshjelp kan redusere dødeligheten med 80 prosent, mener Maternity Worldwide. Maternity Worldwide legger til grunn at det må arbeides fra flere fronter for å oppnå bedre helse for