Kavlifondets virksomhet i 2012

Gode resultater for næringsmiddelkonsernet Kavli Holding AS har gitt Kavlifondet mulighet til å øke tildelingene de senere årene. I 2012 ble det delt ut 25 millioner kroner. Det forventes at tildelingene øker ytterligere i 2013.