Jazzfest på sykehjem

Kavlifondets støtte til Gulljazz bidrar til jazzfestivaler på sykehjem i Norge. Gulljazz inviterer beboere, familie og venner til ekte jazzfestivaler på sykehjem i Oslo, Molde og i år også i Stavanger. 

MedHum 2014 for barn og mødre

MedHum 2014 støtter Leger Uten Grensers arbeid for barn og mødre i Sierra Leone. Kavlifondet støtter den viktige aksjonen.

Mer Livsglede for Eldre

Kavlifondet støtter stiftelsen Livsglede for Eldres systematiske arbeid med å skape livsglede på sykehjem.   

Mål: Redde mødres liv der det ikke finnes leger

Kavlifondet støtter et opplæringstiltak hvor helsepersonell fra fattige land, såkalte ”non-doctors” gis opplæring til å utføre operasjoner og behandle landsbykvinner under graviditet og fødsel.