Støtter integreringsarbeid i Bergen

Kavlifondet skal samarbeide med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen om «Prosjekt Veiviser». Prosjektet er lokalisert i Slettebakken, der en stor andel av beboerne har minoritetsbakgrunn. 

Kavlifondet blir viktig partner for demenstilbudet Grønn Omsorg

Kavlifondet og Kirkens Bymisjon i Oslo inngår et treårig samarbeid om prosjektet Grønn Omsorg i Storbyen, et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av sykdommen. Samarbeidet sikrer drift av dagtilbudet Grønn Omsorg i Storbyen og vil bety generell kompetanseutvikling av dagtilbud for personer med demens. – Vi er strålende fornøyde med

Sosialt miljøprosjekt

Den nyetablerte Matsentralen skal distribuere overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til vanskeligstilte i Oslo-området. Matsentralen anslår at 3000 personer vil få tilgang til trygg og fullverdig mat som ellers ville ha blitt kastet. Utdeling og servering av mat er en viktig del av det tilbudet ideelle organisasjoner gir til vanskeligstilte personer i Oslo, både