Samlet inn millioner til ME-forskning

Tre millioner kroner skaffet hun til veie. Nå har hun også Kavlifondet med på laget. Teresa Grøtan Maria hadde selv vært syk etter hun som ungdom fikk kyssesyken. Til tross for det klarte hun å utdanne seg til lege, og kom i diskusjon med kreftleger på Haukeland som hadde oppdaget at medisinen rituximab hadde overraskende

Et liv uten skam

The Ethiopia Fund jobber for å hjelpe etiopiske kvinner med fistelskader ut av et liv i skam. Hvert år får mellom 9 og 10 000 kvinner i Etiopia såkalte fistler under fødsel. Fistler kan oppstå hvis barnet sitter fast.

Fra klimafrokost til klimahandling

Klimaforskerne er ikke i tvil. Jorden varmes opp, isen smelter og havet stiger, og det er menneskelige utslipp av klimagasser som driver de farlige endringene. For å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene, ble verdens ledere i 2010 enige om å begrense den globale oppvarmingen til to grader celsius i forhold til før-industriell tid.

Med gateteater som virkemiddel

Nepal er et av verdens fattigste land, og med en befolkning på ca. 27 millioner innbyggere er fortsatt 40,9 % av befolkningen analfabeter. Over 80 % av befolkningen bor på landsbygda og har dermed svært dårlig eller ingen tilgang til nyheter. Målet med teaterprosjektet er å gi befolkningen på landsbygda informasjon og øke bevisstgjøringen omkring

Mål: Redde mødres liv der det ikke finnes leger

Kavlifondet støtter et opplæringstiltak hvor helsepersonell fra fattige land, såkalte ”non-doctors” gis opplæring til å utføre operasjoner og behandle landsbykvinner under graviditet og fødsel. 

Kavlifondet vil bidra til bedre liv for personer med demens

I ti år har Kavlifondet bidratt til mer kunnskap om demens, og støttet arbeid for å bedre livskvaliteten til mennesker med demens. Her er noen av prosjektene vi støtter. Forskning Kavli forskningssenter for aldring og demens Kavlifondet var i 2003 med på å etablere Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i

The history of the Kavli Trust

Olav Kavli (1872-1958) grew up on a farm in the charming village of Årø, situated close to Molde in Norway. From an early age Olav demonstrated a keen business talent, and combined with his ambitious mind he created one of the largest and most international food companies in Norway. Today the Kavli group has 600