Med gateteater som virkemiddel

Nepal er et av verdens fattigste land, og med en befolkning på ca. 27 millioner innbyggere er fortsatt 40,9 % av befolkningen analfabeter. Over 80 % av befolkningen bor på landsbygda og har dermed svært dårlig eller ingen tilgang til nyheter. Målet med teaterprosjektet er å gi befolkningen på landsbygda informasjon og øke bevisstgjøringen omkring