Kavli-ansatte nominerte prosjekter

Kavlifondet har bevilget midler til fire nye prosjekter i Kavli-landene Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Støtten er bevilget av Kavlifondets styre etter at de ansatte i Kavli fikk anledning til å nominere prosjekter i sitt eget land.