Startet førskolelærerutdanning i Malawi

Ikke bare har Marit Svahn stått bak etableringen av Malawis første førskolelærerutdanning. Hun har også opprettet syv barnhager, familierådgivning, ungdomsrådgiving og spareprosjekt for foreldreløse barn.

Mål: Redde mødres liv der det ikke finnes leger

Kavlifondet støtter et opplæringstiltak hvor helsepersonell fra fattige land, såkalte ”non-doctors” gis opplæring til å utføre operasjoner og behandle landsbykvinner under graviditet og fødsel. 

Godkjenner førskolelærerutdanning i Malawi

Med støtte fra Kavlifondet har den norske ildsjelen Marit Svahn åpnet barnehager og etablert førskolelærerutdanning i Malawi. Nå har skolen fått offentlig godkjenning.

Preschool teachers and nurseries in Malawi

The first 18 preschool teachers in Malawi graduated in March 2012. They are now working full time in one of Malawi’s seven nurseries. Norwegian preschool enthusiast Marit Svahn has in collaboration with the Kavli Trust established a school for preschool teachers and seven nurseries in Malawi.   Svahn is highly qualified in the field of

– Kavli er blitt et begrep

Malawis 18 første førskolelærere ble uteksaminert i mars 2012. De er nå i full jobb i Malawis syv første barnehager. Våren 2014 vil tretti nye studenter være klare for livet som småbarnspedagoger. Norske Marit Svahn har etablert førskolelærerutdanning i Malawi.